Έρευνα

Το ερευνητικό έργο του Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου εστιάζεται στα εξής:

          Μοριακή Καρδιολογία,

          Αθηροσκλήρωση,

          Ενδοθηλιακή λειτουργία

          Σακχαρώδη Διαβήτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.

Είναι συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) σε πάνω από 360 δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer-review) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (Journal of American College of Cardiology, International Journal of Cardiology, Current Medicinal Chemistry, κα.) με συνολικό δείκτη απήχησης Impact Factor > 1.400, και περισσότερες από 14.000 αναφορές (citations) (h-index 58). Είναι Section Editor για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα στο διεθνές βιοϊατρικό περιοδικό Current Medicinal Chemistry (IF: 4.740). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και σύνταξη 20 βιβλίων και συγγραμμάτων Καρδιολογίας. Η μελέτη στην οποία υπήρξε πρώτος συγγραφέας της Ιατρικής Σχολής του Harvard και της Mayo Clinic και δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό JACC (IF: 24.090) επελέγη το ίδιο έτος ως μία από τις 100 καλύτερες δημοσιεύσεις στην καρδιολογία.

Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και οι παρουσιάσεις (abstracts) των εργασιών του υπερβαίνουν τις 200. Αρθρογραφεί εκτενώς στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ιατρικά θέματα της ειδικότητας του καθώς επίσης και γενικότερα θέματα εκπαίδευσης.

Δείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.