Έρευνα

Το ερευνητικό έργο μου εστιάζεται στα εξής:

          Μοριακή Καρδιολογία,

          Αθηροσκλήρωση,

          Ενδοθηλιακή λειτουργία

          Σακχαρώδη Διαβήτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.

Είμαι συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) σε περισσότερα από 360 δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer-review) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (Journal of American College of Cardiology, International Journal of Cardiology, Current Medicinal Chemistry, κα.) με συνολικό δείκτη απήχησης Impact Factor > 1.400, και περισσότερες από 14.000 αναφορές (citations) (h-index 58). Είμ,αι Section Editor για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα στο διεθνές βιοϊατρικό περιοδικό Current Medicinal Chemistry (IF: 4.740). Το συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει την επιμέλεια και σύνταξη 20 βιβλίων και συγγραμμάτων Καρδιολογίας. Η μελέτη στην οποία υπήρξα πρώτος συγγραφέας της Ιατρικής Σχολής του Harvard και της Mayo Clinic και δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό JACC (IF: 24.090) επελέγη το ίδιο έτος ως μία από τις 100 καλύτερες δημοσιεύσεις στην καρδιολογία.

Έχω συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και οι παρουσιάσεις (abstracts) των εργασιών του υπερβαίνουν τις 200. Αρθρογραφώ εκτενώς στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ιατρικά θέματα της ειδικότητας μου καθώς επίσης και γενικότερα θέματα εκπαίδευσης.

Δείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.