Διοικητικό Έργο ΕΚΠΑ

–          Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

–          Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2021-2023).

          Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019 – 2021)

          Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019-2021).

          Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρδιομεταβολική Ιατρική», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

          Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».

          Έχει διατελέσει για πολλά έτη εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Δείτε το αναλυτικό Διοικητικό Έργο ΕΚΠΑ