Καθηγητής Καρδιολογίας και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσα Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο».